Державна реєстраційна служба Виноградівського РУЮ Друк
Четвер, 03 грудня 2015, 09:59

Права та обтяження, що підлягають державній реєстрації

Підстави для відмови для внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Порядок роботи веб-порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану" 

 Подання он-лайн заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Виноградівського районного управління юстиції

Документи, що підтверджують припинення права власності на
нерухоме майно

Нововведення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Документи, що підтверджують наявність відносин представництва

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА САМОЧИННО ПОБУДОВАНІ ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА


 

Приняття документів на проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції, судами та нотаріусами

Що таке апостиль і для чого він потрібен? Апостиль – це спеціальний штамп, що засвідчує справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичність штампа, яким скріплено документ. Документи з проставленим на них апостилем дійсні на території країн-учасниць Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961-го без додаткової легалізації. Апостиль потрібний для того, щоб офіційний документ (наприклад, свідоцтво про народження), виданий на території  України, мав таку ж юридичну силу на території іншої держави.
Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України або надіслання заяви про проставлення апостиля поштовим зв'язком до Міністерства юстиції України чи його територіальних органів.Поштовим зв'язком може бути надіслана заява про проставлення апостиля виключно з-за кордону та для проставлення апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану. У разі коли заява про проставлення апостиля надійшла до Міністерства юстиції України, така заява направляється територіальному органу для її прийняття відповідно до цього Порядку.
Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує заяву, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний підпис. Після проставляння підпису така заява реєструється у Реєстрі із зазначенням дати і часу реєстрації.У разі коли заява про проставлення апостиля надіслана поштовим зв'язком, посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує відповідну заяву та реєструє її у Реєстрі із зазначенням дати і часу реєстрації. На сформованій заяві проставляння власного підпису заявником не здійснюється, а заява про проставлення апостиля, що надіслана поштовим зв'язком, долучається до такої заяви.
Для проставлення апостиля заявник пред'являє посадовій особі територіального органу Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його особу та подає:
1.оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
2.документ про оплату послуги з проставлення апостиля.
У разі коли заявник звільнений від оплати послуг з проставлення апостиля, документ про таку оплату не подається. У такому випадку заявник пред'являє посадовій особі територіального органу Міністерства юстиції України документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, з якого відповідною посадовою особою виготовляється копія та долучається до поданої заяви. У разі коли заява про проставлення апостиля надіслана поштовим зв'язком, копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати, повинна бути засвідчена в установленому законодавством порядку.
Заява формується та реєструється виключно за наявності документа про оплату послуги з проставлення апостиля, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту. Для проставлення апостиля подаються окремі заяви для кожного виду документів, виданих органами юстиції, судами або оформлених нотаріусами України. Кількість таких документів, поданих разом із однією заявою, не обмежується.У такому разі оплата послуги з проставлення апостиля здійснюється відповідно до кількості поданих разом із заявою документів. Після реєстрації заяви посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх у Реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення. Відповідальність за відповідність електронних копій документів, поданих для проставлення апостиля, таким документам у паперовій формі покладається на посадову особу територіального органу Міністерства юстиції України, що здійснювала їх прийом.За результатом прийняття заяви та документів, поданих для проставлення апостиля, заявнику в разі його особистого звернення до територіального органу Міністерства юстиції України видається відривна частина заяви, що містить відомості про номер заяви, дату її прийняття, кількість поданих документів, прізвище, ім'я та по батькові заявника і суму сплачених коштів за надання послуг з проставлення апостиля.

            Головний спеціаліст відділу ДРАЦС Чедрик Т.П.


 Про розмір та порядок оплати послуг
з проставлення апостиля

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
18.01.2003 N 61 ( 61-2003-п ) "Про надання повноважень на
проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує
вимогу легалізації іноземних офіційних документів установлено плату за надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки і призначені для використання на території інших держав для:
- громадян України, іноземних громадян та осіб без
громадянства - три неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- юридичних осіб - п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Плата, за проставлення апостиля справляється до проставлення апостиля шляхом перерахування до загального фонду державного бюджету.
Таким чином, плата за просталенння апостиля на офіційних документах , що видаються органами юстиції, судами та нотаріусами для фізичних осіб становить 51 гривня .
Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти в разі проставлення апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

Реквізити для здійснення оплати за проставлення апостиля на офіційних документах , що видаються органами юстиції, судами та нотаріусами для фізичних осіб:

Банк отримувача: ГУДКСУ у м. Києві
код банку отримувача: 820019
одержувач коштів: ГУК у м.Києві;
код отримувача( код за ЄДРПОУ)-37993783
рахунок отримувача: р/р 33214879700001
призначення платежу: за проставлення апостиля, код платежу 22012500
51 грн

Провідний спеціаліст відділу ДРАЦС Фединець Є.М.


 Порядок звернення особи із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту

Відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.
Особа, яка за наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, перетнула державний кордон України в порядку, встановленому законодавством України, повинна протягом п'яти робочих днів звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
У разі якщо така особа під час незаконного перетинання державного кордону України звернулася із зазначеною заявою до посадової особи Державної прикордонної служби України, вона зобов'язана надати цій посадовій особі пояснення про причини незаконного перетинання державного кордону України. У разі відсутності у такої особи документів, що посвідчують її особу, або якщо такі документи є фальшивими, вона повинна повідомити в поясненні про цю обставину, а також викласти причини зазначених обставин. Під час надання пояснень особою, яка не володіє українською або російською мовами, орган Державної прикордонної служби України повинен забезпечити перекладача з мови, якою така особа може спілкуватися. Після надання пояснень особа, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, повинна бути протягом 24 годин передана посадовими особами Державної прикордонної служби України представнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
Заявник, якому виповнилося вісімнадцять років, подає заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, в якій викладає основні відомості про себе та обставини, що змусили його залишити країну походження.
У разі відсутності підстав для відмови в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби:
• забезпечує можливість для заявника особисто або за допомогою законного представника скласти заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Якщо заявник не може особисто скласти заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у зв'язку з неписьменністю або фізичними вадами, заява на його прохання складається іншою особою, про що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, робить на заяві відповідний запис.
До заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, додаються документи, що посвідчують особу заявника, а також документи та матеріали, що можуть бути доказом наявності умов для визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. У разі якщо у заявника відсутні документи, що посвідчують його особу, або такі документи є фальшивими, він повинен повідомити про цю обставину в заяві про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також викласти причини виникнення зазначених обставин.
До заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, додаються також по чотири фотокартки заявника та членів його сім'ї, які не досягли вісімнадцятирічного віку, відомості про яких внесено до заяви.
Проведення ознайомлення здійснюється мовою, яку розуміє заявник або його законний представник, зазначені дії фіксуються відповідним протоколом ознайомлення з прийняттям рішення за заявою, правами і обов'язками особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, в якому проставляють власні підписи заявник, його законний представник та перекладач, адвокат, психолог, педагог (за їх наявності);
• проводить дактилоскопію особи, яка подала заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
• у разі потреби направляє заявника на обстеження для встановлення віку у порядку, встановленому законодавством України.
Таке обстеження проводиться у разі наявності в уповноваженої посадової особи органу міграційної служби обґрунтованого сумніву щодо заявленого віку особи та оформлюється відповідним направленням на обстеження для встановлення віку.
Відмова особи або її законного представника від проходження обстеження з метою встановлення віку є підставою для розгляду матеріалів особової справи цієї особи як повнолітньої;
• заповнює реєстраційний листок на особу, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та членів її сім'ї, які не досягли вісімнадцятирічного віку, або на дитину, розлучену із сім'єю, від імені якої заяву про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, подав її законний представник;
• оформлює особову справу згідно з описом документів, що знаходяться в особовій справі заявника;
• роз'яснює порядок звернення про надання безоплатної правової допомоги на мові, яку розуміє заявник;
• призначає дату та час співбесіди та повідомляє цю інформацію заявникові під підпис в особовій справі;
• заносить отримані відомості до централізованої інформаційної системи.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, може прийняти рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, в разі, якщо заявник видає себе за іншу особу або якщо заявнику раніше було відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, за відсутності умов, передбачених пунктами 1 чи 13 частини першої статті 1 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», якщо зазначені умови не змінилися.

Головний спеціаліст управління М.О. Гач
25.11.2015


Призовний вік

Відповідно до статті 15 (із змінами внесеними згідно із Законом від 15.01.2015) Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» на строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами.

Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються Указом Президента України, який публікується в засобах масової інформації не пізніш як за місяць до закінчення поточного року.

З часу набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:
• призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;
• у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;
• призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;
• керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності на вимогу військових комісаріатів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.
У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:
• переведення на роботу в іншу місцевість;
• переїзд на нове місце проживання;
• прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;
• направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.
У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

Так відповідно до Кримінального кодексу України а саме статті 335 Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.
Відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

► Поважними причинами неприбуття призовників до призовних дільниць у строк, установлений військовим комісаріатом, які підтверджені відповідними документами, визнаються:
- перешкода стихійного характеру, хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
- смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.

Головний спеціаліст управління М.О. Гач                                      30.11.2015


 

Державна реєстрація народження з пропуском строку

Реєстрація зміни найменування громадської організації

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Підтвердження відомостей про юридичну особу

Аспекти державної реєстрації громадських спілок

Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та скасування запису

ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЗА 2 ГОДИНИ - ЦЕ РЕАЛЬНО !

Державна реєстрація розірвання шлюбу

Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва

ПОРЯДОК переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Про Закон України від 21 травня 2015 року №475-VII

Новий порядок надання відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Реєстрація структурного утворення політичної партії

Порядок видачі довідок для призначення допомоги при народженні дитини

СТАТУС ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ

Оформлення реєстраційних справ


Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік СВИРИДЕНКО НАТАЛІЇ ЗОЛТАНІВНИ, начальника реєстраційної служби Виноградівського районного управління юстиції

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік КОРНІЄНКО ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ , начальника відділу юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, легалізації об'єднань громадян реєстраційної служби Виноградівського районного управління юстиції


Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі

НОВІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

Основні питання реформ у системі державної реєстрації

Процедура реєстрації змін до статутних документів структурних утворень політичних партій

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

Щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб

Надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Державна реєстрація зміни імені

Зупинення та відмова у державній Реєстрації прав та їх обтяжень

Плата за проведення державної реєстрації речових прав та їх обтяжень

Випадки оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності

Облік безхазяйного нерухомого майна

Особливості посвідчення довіреності

Порядок реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю

Зміна керівника юридичної особи

Вибір найменування громадської організації

Документи, необхідні для проведення державної реєстрації новозбудованого або реконструйованого об'єкта нерухомого майна

Зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану

До уваги громадян та юридичних осіб: найближчим часом буде змінено доступ до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Нюанси внесення змін у складі керівних органів громадського об'єднання

Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції

Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної реєстрації прав , його територіальних органів

Документи, необхідні для проведення державної реєстрації новозбудованого або реконструйованого об’єкт нерухомого майна

Державна реєстрація смерті

Видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану , його повторна видача та оплата

Зміни у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" (нова редакція) та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Державна реєстрація припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що не пов'язана з банкрутством юридичної особи

Припинення громадського об’єднання шляхом реорганізації

Оформлення реєстраційних справ

Статус державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, його повноваження

Надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав

Порядок реєстрації благодійних організацій відповідно до Закону України "про Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Особливості реєстрації осередків політичних партій

Суперфіцій

Договір оренди землі

Порядок державної реєстрації зміни імені фізичної особи - громадянина України

Щодо провадження діяльності юридичної особи на підставі модельного статуту

Документи, що підтверджують наявність відносин представництва

Зупинення та відмова у державній реєстрації прав та їх обтяжень

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту

Порядок державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням

Об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, права стосовно яких підлягають державній реєстрації

Підстави для державної реєстрації прав та їх обтяжень

Державна реєстрація смерті

Документи, що подаються при державній реєстрації народження дитини

Повідомлення про утворення громадського об'єднання

Порядок проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Випадки оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності

Визначення походження дитини та присвоєння імені при державній реєстрації народження

Порядок присвоєння прізвища, імені, по батькові дитині при державній реєстрації народження

Спрощення процедури державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік КІШ МАРІЇ ІВАНІВНИ, начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Виноградівського районного управління юстиції

Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та скасування запису

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік СВИРИДЕНКО НАТАЛІЇ ЗОЛТАНІВНИ, начальника реєстраційної служби Виноградівського районного управління юстиції

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно: порядок та строки проведення

Реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах

Облік безхазяйного нерухомого майна

Статус державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, його повноваження

Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця

Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно

Особливості реєстрації державної іпотеки

Порядок внесення змін до громадського об'єднання

Порядок легалізації професійних спілок та їх об»єднань Загальні засади діяльності профспілок.

Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Відкриття відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації в Україні

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця

У лютому 2014 року буде введено нові правила реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

Технологічні картки адміністративних послуг

Інформаційні картки Державного реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців, легалізації об'єднань громадян реєстраційної служби Виноградівського районного управління юстиції

Надання адміністративних послуг засобами УДППЗ "Укрпошта"

ЗМІНА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

Статус місцевих осередків Всеукраїнських та міжнародних громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи станом на 01.01.2013 рік

Видача свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки

Договір оренди земельної ділянки

Що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і для чого вона потрібна?

 Розмежування земель

Порядок видачі дублікатів втрачених або зіпсованих документів

Документи, що подаються для проведення державної реєстрації сервітуту

Оформлення переходу прав на зареєстровану земельну ділянку

Оформлення прав власності на новостворену земельну ділянку

З 1 липня 2013 року функції з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будуть передані від виконавчих комітетів міських рад, міст обласного значення, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій до Укрдержреєстру

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Підстави припинення права власності на нерухоме майно

Документи, що подаються для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно

Документи, що підтверджують виникнення обтяження речових прав на нерухоме майно

Отримання витягів, інформаційних довідок та виписок

Особливості проведення державної реєстрації речових прав у разі поділу або виділу частки з об'єкта нерухомого майна

Особливості проведення державної реєстрації речових прав у разі об'єднання об’єктів нерухомого майна

Порядок проведення державної реєстрації права господарського відання та права оперативного управління

Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення власностіта інших речових прав на нерухоме майно

Документи, необхідні для проведення Державної рестрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва

Порядок видачі дублікатів втрачених або зіпсованих документів

Видача свідоцтв про право власності наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді

Порядок державної реєстрації припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно

Порядок державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, збудоване до 1992 року

Документи, що підтверджують наявність відносин представництва

Документи, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва

Нововведення у сфері діяльності  громадських об’єднань

Звільнення від сплати державного мита під час проведення державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, які виникли та зареєстровані відповідно до законодавства, яке діяло до 01.01.2013 року

Нові правила державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

З 1 січня 2013 року процедура державної реєстрації прав стає простішою та зручнішою для власників, користувачів нерухомого майна.

Порядок подання заяви про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Видача свідоцтва про право власності на новозбудований або реконструйований об'єкт нерухомого майна

 На території Виноградівського району утворено сектор державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Список осередків політичних партій, легалізованих Виноградівським районним управлінням юстиції

Список благодійних організацій, зареєстрованих Виноградівським районним управлінням юстиції

Списоки: об’єднань громадян, зареєстрованих Виноградівським районним управлінням юстиції; осередків Всеукраїнських громадських організацій зареєстрованих Виноградівським управлінням юстиції; обєднань громадян, легалізованих шляхом письмового повідомлення про утворення Виноградівським районним управлінням юстиції

Перелік організаційних ланок Всеукраїнських профспілок, легалізованих Виноградівським управлінням юстиції;

Перелік самостійних профспілок, легалізованих Виноградівським управлінням юстиції;

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

 

Виноградівщина

Райдержадміністрація

Поточна діяльність

Послуги

Публічна інформація

Звернення громадян

Прес-центр

president baner

anons_3

drv_baner

mdz baner

library

rajrada

rajvo

M2 UA RU 300x84

ee-banner 

fmap 1

dsvv

gadjacha linija

1111111111111

baner ghestova mova 

11111
Голова Виноградівської районної державної адміністрації
РУСАНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
konstytucia
ogoloshennya
pidrozdily
kultura
stktor turizmu
apk
dpi
rcsssdm
justycia_2
upszn
stat
golovderzhsluzhba
rkmr
dkz
dkz
terinspect praci
pfu
lishosp
eco
365
korupcia
 

bvpd

Flaer Patronat 1 - -400x842

 

soc reklama

2018
Травень
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Слідкуйте за нами на Facebook!
social facebook box blue

Останні новини

Хто зараз на сайті

На даний момент 29 гостей на сайті
1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
© 2005 - 2017 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5
тел./факс: (03143) 2-33-50    e-mail: vinrda@ukrpost.ua
При використанні матеріалів - обов'язкове посилання на джерело!
Карта сайту