Фінансове управління Друк
Неділя, 29 січня 2012, 13:48

90300, м.Виноградів, пл.Миру, 5, тел./факс: 2-22-49.

Начальник управління - Варга Валерія Павлівна;


IMG 0098бюджетний відділ;

відділ доходів та фінансів галузей виробничої сфери;

відділ контролю, обліку та фінансового забезпечення

 

 

 

Основними завданнями фінансового управління районної державної адміністрації є:

 

 

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

- розроблення в установленому порядку проекту районного  бюджету;

- підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд райдержадміністрації;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

- проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;

- здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

- здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету в межах адміністративно - територіальної одиниці, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

Основні функції фінансового управління:

 

  -  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

- готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району

- аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

- готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

   - вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

   - бере участь у:

   підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

   погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

   розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

   підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

   розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації;

   підготовці балансу фінансових ресурсів району;

   - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

   - розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

- визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

- проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

    - організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної держадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

   - складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

- затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

    - проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласнимбюджетом, бюджетами місцевого самоврядування;

- перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

- погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної держадміністрації;

- здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до відповідного районного  бюджету;

- організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських  рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

- забезпечує захист фінансових інтересів держави;

- готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

- проводить моніторинг змін, що вносяться до відповідного бюджету;

- за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

- інформує керівництво районної держадміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

- розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

    - проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

- перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

   - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

   - готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

   - бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної держадміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної держадміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

- здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районних бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

   - застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

- приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

    зупинення операцій з бюджетними коштами;

    призупинення бюджетних асигнувань;

    зменшення бюджетних асигнувань;

    повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

 безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

   - здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

   - забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

   -  організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

           - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

   - забезпечує захист персональних даних;

           - забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;

 - здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Графік прийому громадян:

Понеділок, четвер – начальник фінуправління В.П.Варга ;

Вівторок, п’ятниця – заступник начальника фінуправління Р.М.Поган;

Середа – начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери К.В.Шеверя

 

 

Виноградівщина

Райдержадміністрація

Поточна діяльність

Послуги

Публічна інформація

Звернення громадян

Прес-центр

president baner

anons_3

drv_baner

mdz baner

library

rajrada

rajvo

M2 UA RU 300x84

ee-banner 

fmap 1

dsvv

gadjacha linija

1111111111111

 

11111
Голова Виноградівської районної державної адміністрації
РУСАНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
konstytucia
ogoloshennya
pidrozdily
kultura
stktor turizmu
apk
dpi
rcsssdm
justycia_2
upszn
stat
golovderzhsluzhba
rkmr
dkz
dkz
terinspect praci
pfu
lishosp
eco
365
korupcia
 

bvpd

Flaer Patronat 1 - -400x842

 

soc reklama

2018
Квітень
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Слідкуйте за нами на Facebook!
social facebook box blue

Останні новини

Хто зараз на сайті

На даний момент 70 гостей на сайті
1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
© 2005 - 2017 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5
тел./факс: (03143) 2-33-50    e-mail: vinrda@ukrpost.ua
При використанні матеріалів - обов'язкове посилання на джерело!
Карта сайту