Фінансове управління Друк
Неділя, 29 січня 2012, 13:48

90300, м.Виноградів, пл.Миру, 5, тел./факс: 2-22-49.

Начальник управління - Варга Валерія Павлівна;


IMG 0098бюджетний відділ;

відділ доходів та фінансів галузей виробничої сфери;

відділ контролю, обліку та фінансового забезпечення

 

 

 

Основними завданнями фінансового управління районної державної адміністрації є:

 

 

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

- розроблення в установленому порядку проекту районного  бюджету;

- підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд райдержадміністрації;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

- проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;

- здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

- здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету в межах адміністративно - територіальної одиниці, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

 

Основні функції фінансового управління:

 

  -  організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

- готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району

- аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходів до усунення недоліків;

- готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

   - вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

   - бере участь у:

   підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

   погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

   розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

   підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

   розробленні проектів розпоряджень голови районної держадміністрації;

   підготовці балансу фінансових ресурсів району;

   - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

   - розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

- визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

- проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

    - організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної держадміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

   - складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

- затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

    - проводить в установленому порядку розрахунки між районним бюджетом та державним, обласнимбюджетом, бюджетами місцевого самоврядування;

- перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

- погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної держадміністрації;

- здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до відповідного районного  бюджету;

- організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських, селищних, міських  рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

- забезпечує захист фінансових інтересів держави;

- готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

- проводить моніторинг змін, що вносяться до відповідного бюджету;

- за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

- інформує керівництво районної держадміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

- розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

    - проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

- перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

   - опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

   - готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

   - бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної держадміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної держадміністрації та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

- здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районних бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;

   - застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

- приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

    зупинення операцій з бюджетними коштами;

    призупинення бюджетних асигнувань;

    зменшення бюджетних асигнувань;

    повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

 безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

   - здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

   - забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

   -  організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

           - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

   - забезпечує захист персональних даних;

           - забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;

 - здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Графік прийому громадян:

Понеділок, четвер – начальник фінуправління В.П.Варга ;

Вівторок, п’ятниця – заступник начальника фінуправління Р.М.Поган;

Середа – начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої сфери К.В.Шеверя

 

 

Виноградівщина

Райдержадміністрація

Поточна діяльність

Послуги

Публічна інформація

Звернення громадян

Прес-центр

president baner

anons_3

drv_baner

mdz baner

library

rajrada

rajvo

M2 UA RU 300x84

ee-banner 

fmap 1

dsvv

gadjacha linija

1111111111111

 

SnowFalling

11111
Голова Виноградівської районної державної адміністрації
РУСАНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
konstytucia
ogoloshennya
pidrozdily
kultura
stktor turizmu
apk
dpi
rcsssdm
justycia_2
upszn
stat
golovderzhsluzhba
rkmr
dkz
dkz
terinspect praci
pfu
lishosp
eco
365
korupcia
 

bvpd

Flaer Patronat 1 - -400x842

 

soc reklama

2018
Січень
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Слідкуйте за нами на Facebook!
social facebook box blue

Хто зараз на сайті

На даний момент 76 гостей на сайті
1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
© 2005 - 2017 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5
тел./факс: (03143) 2-33-50    e-mail: vinrda@ukrpost.ua
При використанні матеріалів - обов'язкове посилання на джерело!
Карта сайту