Новини ДПІ від 21.02.2013 Друк
Четвер, 21 лютого 2013, 16:42

Про відновлення чинності національного класифікатора України ДК 009:2005 до 31.12.2013 р.

 

            ДПІ у Виноградівському районі повідомляє, що Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 7 лютого 2013 року N 113 відновлено чинність національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності" до 31.12.2013 р.

 

            У відповідності до Закону України "Про стандартизацію" та з метою забезпечення запровадження національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", визнати таким, що втратив чинність, абзац другий підпункту "а" пункту 4 наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. N 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

 

           

 

 

Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів

 

            ДПІ у Виноградівському районі повідомляє, що з 12.02.2013 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012 № 1405 «Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів» , який був опублікований у газеті Офіційний вісник України, 2013, № 9 12.02.2013р. на сторнці 357.

           Відповідно  із зазначеним наказом втратив чинність наказ Державної податкової адміністрації України від 23.12.2010 № 994 «Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів».

 

 

Про набуття чинності новими формами звітності

 

            ДПІ у Виноградівському районі інформує платників податків , що ДПС України своїм листом №3220/7/15-2317 від 08.02.13 р. повідомила про те, що відповідно до Податкового кодексу України , починаючи зі складання звітності за II квартал 2013 року, повинні застосовуватись нові форми податкових декларацій збору за:

- спеціальне використання води;

- місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору.

 

 

Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води

 

            ДПІ у Виноградівському районі повідомляє, що  з 01.02.2013 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012  № 1403 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води» , опублікований в газеті Офіційний вісник України, 2013, № 6,  01.02.2013р. на  сторінці 210.

Даним наказом  затверджено нові форми:

                Податкової декларації збору:

            -за спеціальне використання поверхневих та підземних вод;

            -за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання;

            -за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами;

            -за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв;

            -за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва;      -за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води;

            -податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики;

            -податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства, стоянкових та службово-допоміжних суден, та експлуатації водних шляхів річки Дунай).

             Згідно із зазначеним наказом втратив чинність наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1009 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води».

             При цьому, відповідно до абз. другого п.46.6 ст.46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

 

 

 

Щодо подання Звіту про суми податкових пільг професійними спілками

 

 

            У зв’язку із зверненнями платників податків та Федерації професійних спілок України щодо подання „Звіту про суми податкових пільг” професійними спілками ДПС України, повідомляє, що відповідно до статті 157 Податкового кодексу України від оподаткування звільняються доходи професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об’єднань, утворених у порядку, визначеному законом, та внесених органами Державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ. Перелік доходів, який звільняється від оподаткування, визначено пунктом 157.9 статті 157 Кодексу.

 

            Згідно із пунктом 30.6 статті 30 Кодексу суб’єкти господарювання обліковують суму податків і зборів, які не сплачені до бюджету, та згідно із пунктом 3 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1233, звітують про такі суми за місцем своєї реєстрації.

 

            Водночас, пунктом 157.14 статті 157 Кодексу визначено, що центральний орган Державної податкової служби встановлює порядок обліку і подання податкової звітності для професійних спілок, їх об’єднань та організацій профспілок, а також організацій роботодавців та їх об’єднань, внесених до Реєстру неприбуткових організацій та установ, лише у частині доходів, що підлягають оподаткуванню.

 

            Враховуючи викладене, в умовах дії Кодексу професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання, які відповідно до статті 157 Кодексу зареєстровано як неприбуткові організації, мають право не подавати Звіт про суми податкових пільг, використаних згідно із пунктом 157.9 статті 157 Кодексу.

 

            При цьому у разі якщо такими неприбутковими організаціями отримано дохід із джерел, інших, ніж визначені у пункті 157.9 статті 157 Кодексу, вони зобов’язані нарахувати податок на прибуток на загальних підставах у частині II Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом ДПА України від 31.01.2011 р. N 56, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2011 року за N 192/18930.

 

 

 

 

 

Про нові ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу у 2013 році

 

            ДПІ у Виноградівському районі інформує, що Верховною Радою України 20 листопада  2012 року за №5503-VI прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового  кодексу України  щодо перегляду ставок деяких податків і зборів», який вступив в дію з дня офіційного оприлюднення в газеті "Голос України" від 04 січня 2013 року.  Зокрема , пунктом 15 даного Закону внесено зміни до  статті 234 Податкового Кодексу України в частині збільшення ставок збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів.

 

            Детальніше із нововведеннями можна ознайомитись на веб-сайті Верховної Ради України за наступним посиланням:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5503-17

 

 

Успадкування грошових заощаджень колишнього СРСР

 

            Звертаємо увагу, що якщо громадянин (незалежно від ступеня споріднення) отримав спадщину у вигляді грошових заощаджень колишнього СРСР, то такий дохід не оподатковується (за нульовою ставкою).

              До об’єктів спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою, зокрема належать:

              1.) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР),

              2.) грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років, погашення яких не відбулося.

             Порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою в результаті прийняття нею у спадщину, визначено ст.174 Податкового кодексу України.

 

 Про готівкові розрахунки СПД на ринку

 

Чи повинен суб’єкт господарювання (юридична особа чи підприємець на загальній системі оподаткування) реалізовувати продукцію на ринках, ярмарках без застосовування РРО?

 

              При реалізації продукції на ринках, ярмарках (за винятком розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток, павільйонів, приміщень контейнерного типу), дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, при умові, якщо граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів складає менше 200 тис. гривень на один суб’єкт господарської діяльності. У разі перевищення річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів СПД зобов’язаний в місячний термін з дати перевищення річного обсягу розрахункових операцій зареєструвати РРО, та проводити розрахунки з застосовуванням РРО.

            Чи може сільськогосподарське підприємство платник фіксованого сільськогосподарського податку реалізовувати продукцію власного виробництва за готівку на ринках шляхом виїзної торгівлі з автомашин без застосування РРО?

           Здійснення сільськогосподарським підприємством реалізації продукції власного виробництва (крім підакцизних товарів) з автомашин шляхом виїзної торгівлі може проводитися без застосування реєстраторів розрахункових операцій, але з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, до досягнення таким суб’єктом граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій у сумі 200,0 тис. грн. на один суб’єкт господарської діяльності, у разі перевищення підприємство зобов’язане проводити розрахунки із застосуванням РРО.

         Чи передбачена відповідальність у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій розрахункових книжок , використання незареєстрованої РК, порушення встановленого порядку її використання, або незберігання РК  протягом встановленого терміну?

          Відповідно до п. 3 ст. 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (зі змінами та доповненнями) у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання розрахункових книжок протягом встановленого терміну до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у розмірі двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.).

 

Самостійне виправлення помилок у декларації

 

             Якщо платник податків, виявив заниження податкового зобов’язання за минулі періоди йому необхідно подати уточнюючий розрахунок з позитивним значенням. Або уточнити таке заниження у складі звітної (нової/ звітної) декларації. При цьому він повинен нарахувати та сплатити до бюджету:

 

суму заниженого податкового зобов’язання;

 

суму штрафу:

 

 - у розмірі 3% від суми недоплати;

  - у розмірі 5% від суми недоплати (якщо виправляє помилку у  складі декларації);

 пеню, навіть якщо у платника податку з відповідного платежу є переплата.

             Платник податків нараховує пеню лише  на суму заниження податкового зобов’язання та з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, яка діяла на день заниження. Також при визначенні пені потрібно враховувати весь період заниження, тобто  кількість календарних днів – з дня, що настає за останнім днем, коли необхідно було сплатити таке податкове зобов’язання, по день, коли платник фактично його сплатить.

             Також, звертаємо увагу на те, якщо платник подає уточнюючий розрахунок як окремий документ, то зазначені нарахування треба сплатити до подання такого уточнюючого розрахунку.

             Нарахування пені визначено ст. 129 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями та наказом Державної податкової адміністрації України від 17.12.2010 №953 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби».

 

 

Нові форми податкової звітності з податку на додану вартість

 

            ДПІ у Виноградівському районі інформує , що з 05 лютого 2013 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1342 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року №1492» (далі – Наказ № 1342) (Офіційне опублікування – Офіційний вісник України, 2013, № 7 (05.02.2013), ст. 256).

            Наказом №1342 внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2011 № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (далі – Наказ № 1492), зокрема,

 

            затверджено нові форми податкової звітності з податку на додану вартість:

 

            податкової декларації з податку на додану вартість;

 

              уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

                розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, що додаються;

 

                внесено зміни до форм податкової декларації з податку на додану вартість та уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затверджених            Наказом № 1492, виклавши їх у новій редакції;

 

                форми податкової звітності з податку на додану вартість, затверджені Наказом № 1492, визнано такими, що втратили чинність;

 

                 внесено зміни до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого Наказом 1492, виклавши його у новій редакції.

 

 

 Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання води у 2013 році

 

Лист ДПС України від 28.01.2012 № 1947/7/15-2117

 

 Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання води у 2013 році

 

 Державна податкова служба України повідомляє, що пунктом 32 розділу І Закону України від 20 листопада 2012 року № 5503-VІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів” (далі - Закон № 5503, Кодекс) змінено ставки збору за спеціальне використання води, які передбачені статтею 325 Кодексу, а саме вони збільшені в середньому на 9,4 відсотка.

 

 Розділом ІІ „Прикінцеві положення” Закону № 5503 зазначено, що Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, за винятком окремих норм.

 

 З огляду на приписи статей 94 Конституції України та 4 Указу Президента України від 10.06.97 № 503/97 „Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” нормативно-правові акти Верховної ради і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

 

 Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи згідно із статтею 58 Конституції України.

 

 Враховуючи викладене, норми Закону № 5503 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування, а саме -    04 січня 2013 року.

 

 Отже, при обчисленні податкових зобов’язань за період з 01.01.2013 по 03.01.2013 включно платники збору застосовують ставки збору, що діяли у 2012 році, а починаючи з 04.01.2013 – нові, відповідно до Закону № 5503.

 

 Порядок обчислення, подання податкових декларації та сплати податкових зобов’язань збору за спеціальне використання води у 2013 році не змінився.

 

 Згідно зі статтею 328 Кодексу базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

 

 Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року, складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом ДПА України від 24.12.10 № 1009 та подають органам державної податкової служби за місцем податкової реєстрації. Податкова декларація за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

 

 У зв’язку зі зміною ставок протягом звітного періоду в податковій декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води за І квартал 2013 року рекомендуємо відображати дані двома окремими рядками, з відповідною приміткою у цих рядках: «з 01.01.13 по 03.01.13 включно» та «з 04.01.13 по 31.03.13 включно».

 

 Щодо порядку подання податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики за І квартал 2013 року, вважаємо за доцільне рекомендувати подавати дві звітні податкові декларації по цьому збору: за період «з 01.01.13 по 03.01.13 включно» та за період «з 04.01.13 по 31.03.13 включно».

 

 При цьому в заголовку податкової декларації збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, за який здійснюється розрахунок за новою ставкою, слід зазначити «з 04.01.13 ».

 

 Обидві декларації приймаються органами ДПС для проведення нарахувань збору по картці особового рахунку платника податків.

 

 Одночасно з податковими деклараціями платники збору подають органам державної податкової служби копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води   (п. 328.7 ст. 328 Кодексу).

 

 Граничним терміном подання Податкових декларацій збору за ІV квартал 2012 року є 11 лютого 2013 року, а останнім днем сплати збору – 19 лютого 2013 року; за I квартал п.р., відповідно, - 10 травня 2013 року та 20 травня    2013 року; за П квартал п.р. - 9 серпня 2013 року та 19 серпня 2013 року; за ІІІ квартал п.р. - 11 листопада 2013 року та 19 листопада 2013 року; за ІV квартал 2013 року - 10 лютого 2014 року та 19 лютого 2014 року.

 

 На виконання п. 326.12 ст. 326 Кодексу органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 20 січня подають органам державної податкової служби та органам водного господарства інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи. Водокористувачі, яким видано дозволи на спеціальне водокористування та які здійснюють постачання води іншим водокористувачам, щороку до 20 січня подають органам державної податкової служби та органам водного господарства перелік водокористувачів - абонентів. У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на спеціальне водокористування, укладення договорів на поставку води водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування, договори на поставку води, зобов'язані протягом 10 днів повідомити про це органам державної податкової служби та органам водного господарства.

 

 У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із законом, а саме скасування дозволу (п. 328.6 ст. 328 Податкового кодексу).

 

 Платникам податку на прибуток – нова форма декларації

 

            ДПІ у Виноградівському районі звертає увагу платників податку на прибуток на листи ДПС України від 29.01.2013 р. N 2266/7/15-1317 «Про подання розрахунку авансових внесків»   та від 29.01.2013 р. N 2267/7/15-1317 «Про коди бюджетної класифікації», які розміщені на веб-сайті ДПС України за наступним посиланням http://sts.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/

 

            Також інформуємо, що 22.01.2013 в «Офіційному віснику України» офіційно оприлюднено наказ   Міністерства фінансів України від 05.12.2012 р. N 1281, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.2012 р. за N 2192/22504 (NN 2193/22505,  2194/22506, 2195/22507), яким податкові декларації доповнено розрахунком авансового внеску з податку на прибуток.

 

            З кодифікованим текстом наказу  Міністерства фінансів України 28.09.2011 р.  № 1213 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1684 від 21.12.2011 р.№ 1281 від 05.12.2012 р. ) можна ознайомитись  на веб-сайті Верховної Ради України за наступним посиланням:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1215-11/paran19#n19

 

 

ВИЇЗД ЗА КОРДОН НА ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ НЕ ЗВІЛЬНЯЄ ВІД ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

 

            Громадяни України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації декларацію про майновий стан і доходи. Це необхідно зробити не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду. Перевірка органом ДПС здійснюється протягом 30 календарних днів після надходження такої декларації. У разі відсутності податкових зобов’язань платнику податку видається відповідна довідка. Довідка про сплату та відсутність податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі. Зазначений документ подається до органів митного контролю під час перетину кордону і є підставою для проведення митних процедур. Обов’язок щодо подання податкової декларації платниками податку-резидентами, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, визначено п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу України та регламентовано постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2010 №1243 «Про затвердження Порядку отримання довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку-резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку» .

 

 

 

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ!

 

            З 6.02.2013 року електронний цифровий підпис можна отримати у представництвах АЦСК ІДД ДПС України У зв’язку із закінченням терміну дії свідоцтва про акредитацію Центру сертифікації ключів Держмитслужби, Департаментом митних інформаційних технологій та статистики з 01.02.2013 буде припинено надання електронного цифрового підпису посадовим особам митних органів, митним брокерам та суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. Натомість, такі послуги можна буде отримати у представництвах Акредитованого центру сертифікації ключів Державної податкової служби України вже з 6 лютого 2013 року. Перелік адрес відповідних представництв розташовано на сайті АЦСК ІДД ДПС України http://www.cskidd.gov.ua/contacts.

            Всі раніше видані ключі електронного цифрового підпису залишаються чинними та будуть підтримуватися Центром сертифікації ключів Держмитслужби до дати їх закінчення, вказаної у сертифікатах відкритих ключів електронного цифрового підпису.

 

 

Конкурс дитячої творчості «Податки очима дітей – 2013» триває

       

            В рамках проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості на виконання Указу Президента України №756/2012 від 28.12.2012 р. ДПІ у Виноградівському районі інформує талановиту молодь Виноградівщини, що триває перший етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей – 2013».

            Конкурс проводиться у три етапи: І етап – районний рівень; ІІ етап – регіональний рівень; ІІІ етап – Всеукраїнський рівень.

            Для участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх навчальних закладів двох вікових категорій:

І категорія: діти, яким станом на 1 січня 2013 року виповнилося 9 – 11 років;

ІІ категорія: діти, яким станом на 1 січня 2013 року виповнилося 12 – 15 років.

            Конкурс проводиться за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової тематики: художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва та літературні твори.

 

            ДПІ у Виноградівському районі  приймає конкурсні роботи учасників до 1 квітня 2013 року за адресою: м. Виноградів, вул. Миру,56, Центр обслуговування платників податків. Інформацію щодо умов проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей – 2013» можна отримати за тел. 2-21-06, а також в шкільних навчальних закладах .

 

            Запрошуємо всіх школярів району взяти участь у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Податки очима дітей – 2013»!

 

 

Своєчасна сплата авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб

 

            Нагадуємо, згідно з нормами Податкового кодексу України фізичні особи-підприємці за результатами календарного року подають до органу державної податкової служби за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб.

            В свою чергу авансові платежі розраховуються підприємцем самостійно, але не менш ніж як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у суспільних умовах), та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

 

 

 

За матеріалами сектору

 взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Виноградівському районі

 

 

Виноградівщина

Райдержадміністрація

Поточна діяльність

Послуги

Публічна інформація

Звернення громадян

Прес-центр

president baner

anons_3

drv_baner

mdz baner

library

rajrada

rajvo

M2 UA RU 300x84

ee-banner 

fmap 1

dsvv

gadjacha linija

1111111111111

baner ghestova mova 

petition1 

1111111111111 copy

 
Голова Виноградівської районної державної адміністрації
 
 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИБОРЦІВ!
 
original-3498738506
 
 
images
 
konstytucia
ogoloshennya
pidrozdily
kultura
stktor turizmu
apk
dpi
rcsssdm
justycia 2 copy
upszn
stat
golovderzhsluzhba
rkmr
rcz copy
dkz
terinspect praci
pfu
lishosp
eco
365
korupcia
 

bvpd

Flaer Patronat 1 - -400x842

 

soc reklama

2019
Липень
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Слідкуйте за нами на Facebook!
social facebook box blue

Хто зараз на сайті

На даний момент 51 гостей на сайті
1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
© 2005 - 2018 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5
тел./факс: (03143) 2-33-50    e-mail: vinrda@ukrpost.ua
При використанні матеріалів - обов'язкове посилання на джерело!
Карта сайту