Перелік відомостей Друк
Понеділок, 12 грудня 2016, 15:33

 

П Е Р Е Л І К

відомостей, що містять службову інформацію,

у Виноградівській районній державній адміністрації

 

з/п

Відомості, яким надається гриф обмеженого доступу

„Для службового користування”

Сфера мобілізаційної роботи

1.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань щодо:

1.1)

створення, утримання, передавання, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей, які планується задіяти в особливий період;

1.2)

виробництва та постачання технічних засобів речового майна в особливий період;

1.3)

виробництва, закупівлі та постачання продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

1.4)

постачання лікарських засобів, медичного майна та виробництва ветеринарного майна в особливий період;

1.5)

постачання паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

1.6)

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.7)

кількості автотранспортної, дорожньо - будівельної, підйомно-транспортної техніки, яка підлягає передаванню до складу Збройних Сил України, інших військових формувань, у райдержадміністрації та міськвиконкомі;

1.8)

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

1.9)

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб в особливий період;

1.10)

підготовки фахівців у закладах освіти в особливий період;

1.11)

надання медичних, транспортних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

1.12)

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

1.13)

номенклатури, обсягів (норм) місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

1.14)

капітального будівництва в особливий період;

1.15)

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.16)

потреби сільського господарства у хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період;

1.17)

замовлення на виробництво та постачання лікарських засобів і виробів медичного призначення в особливий період;

1.18)

надання медичних послуг в галузі охорони здоров’я в особливий період

2.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень), на режим роботи в умовах особливого періоду

3.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації щодо життєзабезпечення населення в особливий період

4.

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування райдержадміністрації, а також підприємств, установ, організацій, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень), в особливий період

5.

Відомості щодо пункту управління райдержадміністрації, порядок забезпечення матеріально-технічними засобами, продовольством, системи охорони і захисту

6.

Календарні плани основних робіт керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації на особливий період

7.

Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки

8.

Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки

9.

Відомості про стан мобілізаційної підготовки щодо мобілізаційної готовності райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень), в особливий період

10.

Договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період

11.

Довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, окремого підприємства, установи, організації

12.

Відомості про військовозобов’язаних заброньованих за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період

12.1.

Список заброньованих військовозобов’язаних; звіти про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, працюють у райдержадміністрації і сільських (селищних, міської) радах, на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) на особливий період

12.2.

Перелік посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час. Список військовозобов’язаних, на яких оформляється відстрочка від призову у воєнний час відповідно до переліку посад і професій. Відомості про видачу посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій. Відомості про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню

13.

Списки посадових осіб райдержадміністрації, які мають мобілізаційні посвідчення. План заміни працівників, які вибувають у разі мобілізації та у воєнний час

14.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період

15.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період в частині, що стосується райдержадміністрації

16.

Плани технічного прикриття об’єктів водо,- теплопостачання та водовідведення на особливий період

17.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, підприємства, установи та організації

18.

Відомості про об’єкти першої і другої груп регіонального та місцевого значення, що підлягають охороні і обороні в особливий період. Договори на здійснення оборони

19.

Документи із нормованого забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами

20.

Плануючі документи із підготовки карткового, контрольно-облікового бюро тощо до роботи в умовах особливого періоду

21.

Матеріали для проведення військово-економічного мобілізаційного навчання (тренування) із органами управління облдержадміністрації, райдержадміністрації

22.

Плани перевірки та акти про результати перевірки стану мобілізаційної підготовки і мобілізаційної готовності райдержадміністрації та підприємств, установ і організацій, що є виконавцями мобілізаційних завдань

Сфера цивільної оборони (цивільного захисту)

23.

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

24.

Відомості про час та маршрут перевезення вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження

25.

Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, підприємств, установ та організацій

26.

Відомості за сукупністю складових показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період, які плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць

27.

Табелі термінових та строкових донесень ДСНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (Наказ ДСНС від 11.10.14 № 578 відповідно до форм донесень)

28.

Виписки з таблиці позивних посадових осіб

Сфера житлово-комунального господарства

29.

Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах  з населенням до 100 тис. осіб та більше

Сфера культури

30.

Відомості про охоронну сигналізацію в музеях і місцях розміщення унікальних художніх цінностей

Сфера зовнішніх відносин

31.

Листи на адресу  органів Служби безпеки України про візити закордонних делегацій (із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та мету відвідування), якщо вони містять службову інформацію

32.

Акти експертизи матеріальних носіїв інформації, які плануються передати іноземцям

33.

 Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва

Сфера забезпечення охорони державної таємниці

34.

Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан організації охорони державної таємниці на конкретному об’єкті інформаційної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю

35.

Відомості про стан та порядок здійснення пропускного, внутрішньо-об’єктового режиму та охорону режимних приміщень

36.

Відомості про результати службових розслідувань за фактом втрати матеріальних носіїв секретної інформації, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

37.

Відомості, що містяться у заявках на видачу дозволу на здійснення діяльності, пов’язаної з державною таємницею, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

38.

Номенклатура та зміни до номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, та акти щодо її перегляду

39.

Вмотивований запит щодо розгляду питання про надання громадянинові допуску до державної таємниці

40.

Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці

41.

Картка результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці

42.

Протокол засідання експертної комісії з питань таємниць

43.

Протокол засідання експертної комісії з проведення експертизи цінності документів

44.

Розпорядження (накази) про надання доступу громадянам до державної таємниці, якщо одночасно надається допуск до конкретної секретної інформації

45.

Акти перевірок ведення секретного діловодства, якщо вони не містять секретної інформації

46.

Акти знищення секретних документів

47.

Акти приймання-передавання матеріальних носіїв секретної інформації

48.

Акти щодо перегляду грифів секретності документів

49.

Номенклатура секретних справ

50.

Відомості щодо перегляду грифу обмеження доступу секретних матеріальних носіїв інформації

51.

Журнал обліку підготовлених документів

52.

Журнал обліку вхідних документів

53.

Висновок про обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю

54.

Журнал обліку висновків про обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю

Сфера технічного захисту інформації з обмеженим доступом

55.

Розпорядження (накази) та акти щодо технічного захисту інформації, якщо вони не містять секретної інформації

56.

Акти категоріювання та обстеження конкретного об’єкта інформаційної діяльності

57.

Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації на конкретному об’єкті інформаційної діяльності

58.

Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) щодо інформації „Для службового користування”, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційно-телекомунікаційній системі

59.

Відомості про вимоги щодо забезпечення технічного захисту відомостей з грифом обмеження доступу „Для службового користування”

60.

Відомості про планування, запровадження заходів, фактичний стан щодо забезпечення захисту інформації „Для службового користування” стосовно об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі

61.

Відомості за окремими показниками про склад засобів комплексної системи захисту інформації „Для службового користування” щодо об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі

62.

Відомості про норми ефективності захисту або характеристики засобів забезпечення захисту інформації „Для службового користування”

Інші відомості

63.

Доповідні, службові записки, пропозиції та подання, що вносяться головою державної адміністрації на адресу Президента України та Прем’єр-міністра України

64.

Відомості, отримані у процесі службових розслідувань з питань протидії корупції, до моменту прийняття щодо них рішення

 

65.

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

66.

Відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони за окремими показниками, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

 

Виноградівщина

Райдержадміністрація

Поточна діяльність

Послуги

Публічна інформація

Звернення громадян

Прес-центр

president baner

anons_3

drv_baner

mdz baner

library

rajrada

rajvo

M2 UA RU 300x84

ee-banner 

fmap 1

dsvv

gadjacha linija

1111111111111

baner ghestova mova 

petition1

11111
Голова Виноградівської районної державної адміністрації
РУСАНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
konstytucia
ogoloshennya
pidrozdily
kultura
stktor turizmu
apk
dpi
rcsssdm
justycia_2
upszn
stat
golovderzhsluzhba
rkmr
dkz
dkz
terinspect praci
pfu
lishosp
eco
365
korupcia
 

bvpd

Flaer Patronat 1 - -400x842

 

soc reklama

2018
Червень
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Слідкуйте за нами на Facebook!
social facebook box blue

Хто зараз на сайті

На даний момент 158 гостей на сайті
1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
© 2005 - 2017 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5
тел./факс: (03143) 2-33-50    e-mail: vinrda@ukrpost.ua
При використанні матеріалів - обов'язкове посилання на джерело!
Карта сайту