Відділ Державної виконавчої служби Виноградівського РУЮ PDF Друк e-mail
Написав admin   
Четвер, 15 лютого 2018, 00:00

Українське законодавство гарантує дитині право на нормальний розвиток і матеріальне забезпечення, не залежно від того живуть батьки такої дитини в шлюбі чи ні.

«Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини. Вони зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а в окремих випадках - навіть довше. Права та обов'язки батьків ґрунтуються на походженні дитини від них, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Тобто перебування батьків у шлюбі або його розірвання не впливає на обов'язок батьків утримувати дитину», - наголосив очільник Мін'юсту.

За його словами, після розлучення батьки мають право визначити рівень утримання за домовленістю у грошовій або натуральній формі. Для цього необхідно підписати відповідний договір. Якщо ж не вдається дійти згоди, за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків, разом з яким проживає дитина.
Міністр юстиції нагадав, що 6 лютого набрав чинності закон, який істотно посилює відповідальність неплатників аліментів. Зокрема, злісних неплатників, які мають борг зі сплати аліментів більше 6 місяців, позбавлятимуть права виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати. Так само боржники більше не зможуть заборонити виїзд дитини за межі країни.

«Окрім того, ми запровадили новий вид покарання для тих батьків, які не мають грошей на погашення аліментів або приховують свої доходи. На них чекає до 240 годин суспільно корисних робіт, оплата за які піде на погашення боргу. І такі покарання можуть призначатися декілька разів – аж поки заборгованість не буде погашена у повному обсязі», - зазначив він.

Ще однією новацією є запуск публічного реєстру неплатників аліментів, які мають борг, сума якого перевищує три місячні платежі.
«Відтепер країна зможе взнати своїх "героїв". І ні високий ранг, ні великі статки не врятують боржника від потрапляння до цієї "дошки ганьби"», - додав Павло Петренко.

Нагадаємо: при Міністерстві юстиції діє Координаційний центр з надання правової допомоги. Він надає безкоштовну правову допомогу і безкоштовні юридичні консультації всім українцям. Також надається безкоштовний адвокатський захист найменш захищеним верствам населення. Зв'язатися з координаційним центром можна за телефоном 0-800-213-103.


 

Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначає Закон України "Про виконавче провадження".
Поняття сторін виконавчого провадження визначено статтею 11 вказаного закону, а саме - сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник.
Стягувач та боржник – фізичні або юридичні особи, стосовно яких згідно з виконавчим документом має бути відповідно здійснено захист (поновлення) порушеного законного права чи інтересу та забезпечення виконання покладеного рішенням уповноваженого органу обов'язків (вчинення певних дій або утримання від їх вчинення).
Стягувач – це особа, яка за наявності належного виконавчого документа, виданого на її користь чи в її інтересах, звернулась до державного виконавця із заявою за захистом своїх прав або охоронюваних законом інтересів.
Боржником є особа, яка зобов'язана відповідати за виконавчим документом внаслідок заяви стягувача, в інших, визначених законом, випадках шляхом вчинення певних дій (передати майно, виконати інші обов'язки, передбачені рішенням) або утримання від їх вчинення.
Кожна із сторін має матеріально-правову чи іншу заінтересованість у виконанні певного рішення і бере участь у процесі від свого імені.
На боржника поширюється матеріально-правова дія виконавчого документа щодо сплати виконавчого збору та компенсації витрат на здійснення виконавчих дій.
Передбачено можливість участі у виконавчому провадженні кількох стягувачів або боржників.
Стаття 57 Конституції України кожному гарантує право знати свої права і обов'язки.
Як відомо, усі законодавчі акти повинні основуватись на принципах, закріплених в Основному Законі України – Конституції.
На виконання цього принципу законодавець за допомогою статті 7 Закону України "Про виконавче провадження" визначає гарантії прав громадян і юридичних осіб у виконавчому провадженні, які, перш за все, виражаються у тому, що державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права у точній відповідності із законом і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб.
Сторони виконавчого провадження мають право:
• брати участь у виконавчому провадженні самостійно або може доручити участь у виконавчому провадженні одному із співучасників;
• реалізовувати свої права і обов'язки у виконавчому провадженні самостійно або через представників. Особиста участь громадянина у виконавчому провадженні не позбавляє його права мати представника, за винятком випадку, коли боржник зобов'язаний згідно з рішенням вчинити певні дії особисто;
• знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають у ході виконавчого провадження, у тому числі при проведенні експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, оскаржувати дії (бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими цим Законом;
• укласти мирову угоду про закінчення виконавчого провадження, яка затверджується судом, оспорювати належність майна і його оцінку, подавати письмові заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподілу коштів між стягувачами;
• оцінити обов'язковість відкритого виконавчого провадження;
• у разі зміни обставин, шляхом подання нового позову до суду вимагати винесення нового рішення.
Стягувач має право подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа.
За виконавчим документом про стягнення коштів за погодженням із стягувачем боржник може передати стягувачу в рахунок повного або часткового погашення боргу власне майно.
Неповнолітні та особи, визнані судом недієздатними, здійснюють свої права та виконують обов'язки у виконавчому провадженні відповідно до вимог закону.
Якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом безвісно відсутньою, державний виконавець залучає до участі у виконавчому провадженні особу, яка є опікуном її майна.
Обов'язки сторін виконавчого провадження:
• сумлінно користуватися усіма наданими їм правами з метою забезпечення повного і своєчасного вчинення виконавчих дій;
• письмово повідомляти державного виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження, встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи місцезнаходження, а боржник — фізична особа — про зміну місця роботи;
• Боржник зобов'язаний у строк, встановлений державним вико¬навцем, надати достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, рахунки в банківських та фінансових установах, своєчасно з'явитися за викликом державного виконавця, письмово повідомити державного виконавця про майно, що перебуває в заставі або у інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.


 

Якщо рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення, то дітям призначається тимчасова державна допомога. Така допомога призначається і виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину, управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. Для цього одержувач подає вказаному управлінню такі документи: заяву за установленою формою, копію свідоцтва про народження дитини; довідки про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини та одержувача; рішення суду (виконавчий лист) про стягнення аліментів; довідку державної виконавчої служби про факт несплати аліментів протягом шести місяців. Тимчасова допомога призначається кожні шість місяців. Для призначення допомоги на наступний шестимісячний строк одержувач подає лише заяву, в якій повідомляє про обставини, що можуть бути підставою для продовження виплати допомоги. Розмір тимчасової допомоги — 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку. Одержувач аліментів має право знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, оскаржувати бездіяльність державного виконавця та ін. Скаржитися можна – аж до міністра юстиції або до суду.
Це передбачено Порядком призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженим постановою Кабміну від 22 лютого 2006 р. №189.
Починаючи з першого травня 2017 р. прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років — 1426 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років — 1777 гривень.
При виникненні заборгованості з вини платника аліментів їх одержувач має право на стягнення неустойки(пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення (частина 1 статті 196 Сімейного кодексу).
Якщо ухилення від сплати аліментів є злісним, то це вже злочин, за який статтею 164 Кримінального кодексу передбачене кримінальне покарання — аж до обмеження волі.
Про злісний характер ухилення можуть свідчити його тривалість, систематичність, ігнорування винною особою неодноразових звернень потерпілого чи офіційних попереджень з боку державного виконавця. Розмір заборгованості вирішального значення не має.


 

Порядок виплати стягнутих грошових сум

1. Грошові суми, стягнуті з боржника (у тому числі одержані від реалізації майна боржника), зараховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця.
2. За письмовою заявою стягувача - фізичної особи стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем на зазначений стягувачем рахунок у банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за його рахунок, крім переказу аліментних сум.
3. Стягувачу - юридичній особі стягнуті грошові суми перераховуються виконавцем у встановленому порядку на визначені стягувачем рахунки.
4. Грошові суми, стягнуті до Державного бюджету України або місцевих бюджетів, перераховуються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
5. Не допускається виплата стягувачу стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім виплати грошових сум заставодержателю, який не є стягувачем, згідно із статтею 51 цього Закону).
Забороняється використовувати стягнуті з боржників грошові суми, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за виконавчими документами, під час примусового виконання яких такі суми стягнуто (крім випадків, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні).
6. Стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, перераховуються боржнику (крім випадків повернення коштів іншим особам).
7. У разі якщо стягнуті з боржника грошові суми не витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця, такі суми зараховуються до Державного бюджету України в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за умови повідомлення виконавцем стягувача про наявність стягнутих на його користь грошових сум.


 

Порушення прав та інтересів стягувачів при поверненні авансових коштів.

На даний час, згідно діючого Закону «Про виконавче провадження», усі витрати виконавчого провадження фактично фінансуються виключно з Державного бюджету. Якщо державний виконавець виконав рішення повністю або частково, він має можливість стягнути з боржника і витрати на проведення виконавчих дій, якщо ж рішення не виконано, витрати на виконавчі дії вже ніхто і не поверне. Враховуючи існуючий мінімальний процент реально виконаних рішень, цілком зрозумілим є той факт, що переважно більша частина бюджетних коштів, за рахунок яких через органи ДВС здійснюються фінансування витрат виконавчого провадження, є безповоротно втраченою.

З метою мінімізації бюджетних витрат на проведення виконавчих дій та забезпечення фінансування цих витрат в діяльності приватного виконавця законодавцем передбачено обов'язкове авансування стягувачем витрат на вчинення виконавчих дій. Так, ч. 2 ст. 26 Закону «Про виконавче провадження» у новій редакції (далі – Закон) встановлено, що до заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру – у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника - фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника – юридичної особи. Вказана стаття додатково визначає категорію рішень за якими стягувачі звільняються від сплати авансового внеску та коло осіб – стягувачів, які також звільнені від сплати авансового внеску.

Ст. 43 Закону передбачає й додаткове авансування витрат виконавчого провадження. Так, у разі якщо витрати на залучення до проведення виконавчих дій суб'єктів господарювання на платній основі, виготовлення технічної документації на майно, здійснення витрат на валютообмінні фінансові операції та інших витрат, пов'язаних із перерахуванням коштів, перевищують суму сплаченого авансового внеску, стягувач зобов'язаний додатково здійснити авансування таких витрат. У разі перебування виконавчого провадження на виконанні у приватного виконавця авансування стягувачем зазначених витрат виконавчого провадження є обов'язковим лише на вимогу приватного виконавця. При цьому, якщо згідно Закону від сплати авансового внеску певну категорію стягувачів звільнено, то звільнення від сплати коштів на додаткове авансування витрат виконавчого провадження Законом не передбачено.

Аналіз вказаних норм свідчить про те, що кожен стягувач зобов'язаний здійснювати авансування витрат на проведення виконавчих дій саме по виконанню рішення, винесеного на його користь, окрім випадків коли згідно закону він звільнений від сплати авансового внеску. Авансування цих витрат є обов'язковим і здійснюється у два етапи: перший – шляхом сплати авансового внеску при поданні заяви про примусове виконання рішення; другий – шляхом додаткового авансування витрат виконавчого провадження у разі недостатності коштів авансового внеску для вчинення подальших виконавчих дій.

У разі порушення стягувачем вказаного обов'язку для нього наступають негативні наслідки:
- якщо стягувач не надав підтвердження сплати авансового внеску при поданні виконавцеві виконавчого документа, то такий виконавчий документ повертається стягувачу без прийняття до виконання згідно п. 8 ч. 4 ст. 4 Закону;
- якщо стягувач не здійснив авансування витрат виконавчого провадження, передбачених ст. 43 цього Закону, виконавчий документ також повертається стягувачу без подальшого виконання згідно п. 4 ч. 1 ст. 37 Закону.
Згідно ч. 3 ст. 43 Закону після закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачу авансовий внесок повертається стягувачу, якщо інше не передбачено цим Законом.

На мій погляд, недоліком даної норми є те, що законодавець передбачив можливість повернення стягувачу лише авансового внеску, а повернення додаткового авансування, яке стягувач зобов'язаний здійснити згідно ч. 1 ст. 43 Закону, не передбачив. Слід наголосити на тому, що згідно Закону авансовий внесок і додаткове авансування витрат виконавчого провадження за своїм призначенням є абсолютно різними коштами, які підлягають обов'язковій сплаті стягувачем на зовсім різних стадіях виконавчого провадження, а тому ці поняття не є тотожними. Якщо Закон передбачає повернення стягувачу авансового внеску, то цілком логічно, що він має передбачати і повернення стягувачу коштів сплачених ним на додаткове авансування. Відсутність в Законі норми щодо повернення стягувачу сплачених ним коштів на додаткове авансування істотно порушує природні права та інтереси стягувача. При цьому слід зазначити, що нерідко суми додаткового авансування можуть значно перевищувати розмір авансового внеску.
Детальніше розглянемо норми Закону, якими передбачено повернення авансового внеску стягувачу.

Відповідно до редакції ч. 3 ст. 43 Закону передбачено можливість повернення авансового внеску лише при здійсненні двох виконавчих дій: після закінчення виконавчого провадження або при поверненні виконавчого документа стягувачу. З незрозумілих причин законодавець упустив ще одну дію, при якій, за логікою Закону, має бути передбачено повернення стягувачу авансового внеску, а саме при поверненні виконавчого документу до суду, який його видав (ст. 38 Закону). Так, ст. 38 Закону встановлює, що виконавчий документ, прийнятий виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разі поновлення судом строку подання апеляційної скарги на рішення, за яким видано виконавчий документ, або прийняття такої апеляційної скарги до розгляду (крім виконавчих документів, що підлягають негайному виконанню). За цих обставин законодавець зовсім несправедливо поступив із стягувачем, який втратив не лише можливість виконати рішення, яке було винесено на його користь, а ще й втратив кошти внесені ним на сплату авансового внеску, які йому, згідно даної редакції Закону, повернуті вже не будуть. Вважаю, що необхідно відновити справедливість і доповнити ч. 3 ст. 43 Закону нормою, якою передбачити повернення авансового внеску та коштів додаткового авансування витрат виконавчого провадження стягувачу й у разі повернення виконавчого документа до суду, який його видав.

Ст. 45 Закону визначає, що при розподілі стягнутих виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника) у першу чергу повертається авансовий внесок стягувача на організацію та проведення виконавчих дій. Знову таки норма Закону передбачає повернення стягувачу лише авансового внеску, а повернення коштів внесених стягувачем на додаткове авансування витрат виконавчого провадження законодавець помилково не передбачив. Слід зазначити, що фактично це є єдиний випадок, коли реально можливо компенсувати витрати виконавчого провадження за рахунок стягнутих з боржника коштів, а саме при їх розподілі. Не встановлення Законом при розподілі стягнутих з боржника грошових сум обов'язку щодо повернення стягувачу внесених ним коштів на додаткове авансування також істотно порушує права та інтереси стягувача і залишає його без можливості їх подальшої компенсації за рахунок боржника. Тому доцільно внести зміни до п. 1 ч. 1 ст. 45 Закону, якими передбачити, що при розподілі стягнутих з боржника грошових сум у першу чергу повертається авансовий внесок стягувача та кошти, внесені стягувачем на додаткове авансування витрат виконавчого провадження.

Також необхідно звернути особливу увагу ще на одне істотне порушення Законом природніх прав стягувача. Так, ч. 4 ст. 4 Закону визначаються обставини, за яких виконавчий документ повертається стягувачу без прийняття до виконання. Поклавши на стягувача обов'язок по сплаті авансового внеску, законодавець не передбачив повернення стягувачу цього авансового внеску у разі повернення йому виконавчого документа без прийняття до виконання. В Законі взагалі відсутня норма, яка б регулювала дане питання. У зв'язку із цим, необхідно ч. 4 ст. 4 Закону доповнити новим абзацом третім у такій редакції:
«При поверненні стягувачу виконавчого документа без прийняття до виконання стягувачу одночасно повертається сплачений ним авансовий внесок».
Зважаючи на викладене, з метою усунення порушення прав стягувачів, які допущені у виконавчому провадженні щодо не повернення стягувачу авансових коштів, внесених ним на проведення виконавчих дій, необхідно внести відповідні зміни до вище вказаних статей Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII.


 

Отримання послуг без контакту з представниками влади.
Міністерство юстиції України надає можливість всім отримати необхідні сервіси в електронному режимі, а саме:

SMS-Маяк (https://online.minjust.gov.ua).
За допомогою цієї послуги власники можуть контролювати реєстраційні дії щодо своєї нерухомості та дізнатися про всі зміни в реєстрі через SMS-повідомлення, у вигляді електронного листа, а також через повідомлення в кабінеті користувача.

2. Соціальний ліфт
(https://online.minjust.gov.ua).

Кожен український юрист може залишити свою анкету і вона буде автоматично вноситися в пропозиції щодо заповнення вільних вакансій в системі юстиції.
Повторна видача документів (https://online.minjust.gov.ua).
Ця послуга надає можливість зробити електронний запис на прийом до відділів державної реєстрації актів цивільного стану з питань отримання повторних свідоцтв та витягів про державну реєстрацію актів цивільного стану.
Інформація з реєстрів (https://online.minjust.gov.ua).
Дана послуга дає можливість отримати інформацію зі всіх реєстрів Міністерства юстиції.
Отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП) (https://online.minjust.gov.ua).
Звернувшись за цією послугою особа має можливість отримати електронний цифровий підпис, який може використовуватись юридичними та фізичними особами як аналог власноручного підпису для надання електронному документу юридичної сили. Юридична сила електронного документа, підписаного ЕЦП, еквівалентна юридичній силі паперового документа з власноручним підписом правоздатної особи та печаткою.
Реєстрація бізнесу, громадської організації та засобів масової інформації (https://online.minjust.gov.ua).
Безпосередньо тут Ви зможете подати документи для проведення правової експертизи документів, які повинні подаватися для державної реєстрації громадської організації.

Також, маючи електронний цифровий підпис, Он-лайн будинок юстиції дає можливість Вам зареєструвати або ж закрити свій бізнес, здійснити реєстрацію і ліквідацію фізичної особи-підприємця, друкованого засобу масової інформації тощо.

В свою чергу, Ви можете звернутись через веб-портал за посиланням http://dracs.minjust.gov.ua, для подачі заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану а саме про: народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть.

Детальну інформацію ви можете отримати на веб-сайті Міністерства юстиції України http://old.minjust.gov.ua, http://minjust.gov.ua та на веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області
(https://zakjust.gov.ua)


 

Стаття на тему «Про стягнення аліментів відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» в новій редакції »

Позитивною новелою Закону України «Про виконавче провадження» є положення статті 7, а саме «Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю, фізичній особі, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи». Дане положення значно прискорює процес отримання стягувачами коштів за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів».

Таким чином, наявність даного положення може суттєво прискорити виконання рішення суду, так як за наявності інформації про місце роботи боржника. стягувач мас право самостійно звернутись з заявою про здійснення відрахувань па його користь безпосередньо за місцем роботи боржника.

Одночасно з виконавчим документом стягувач за місцем роботи боржника подає заяву, в якій зазначаються: реквізити банківського рахунка, на який слід перераховувати кошти;прізвище, ім'я, по батькові стягувача. реквізити документа, що посвідчує його особу.

І лише в тому випадку, якщо наявна забортованість за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів або заперечення її розміру боржником стягувач мас право пред'явити виконавчий документ для примусового виконання.

Підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, де працює боржник, зобов'язані здійснювати відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника у розмірі, визначеному виконавчим документом, з урахуванням положень статті 70 Закону України «Про виконавче провадження». В статті 70 Закону України «Про виконавче провадження» зазначаються розміри відрахувань, в тому числі й аліментів.

Положеннями даної статті повинні керуватись підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, де працює боржник, як при примусовому виконанні рішень, так і при здійсненні відрахувань на підставі самостійно поданої заяви стягувача.

Так, розмір відрахувань із заробітної платті, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

З пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім'ї (аліменти).
У разі відрахування із заробітної плати у разі відбування боржником покарання у виді виправних робіт і стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70 відсотків.


 

5 січня цього року набрали чинності положення Закону «Про виконавче провадження», якими передбачено запуск Єдиного реєстру боржників. До цього реєстру вносяться дані про громадян та компанії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками і стосовно яких відкрито відповідне виконавче провадження.

Відповідно до вимог законодавства, відомості про боржників, які включені до Єдиного реєстру боржників, мають бути відкритими та повинні розміщуватися на офіційному веб-сайті Міністертсва юстиції.

Даний реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників.

Згідно з чинним законодавством, виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов'язаний внести до вказаного реєстру відомості відносно боржників, які мають зобов'язання перед фізичними чи юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.

При цьому, в Єдиному реєстрі боржників повинна міститися інформація щодо боржників, відносно яких виконавчі провадження зареєстровані в системі після запуску даного реєстру.

Водночас, слід зазначити, що не підлягають внесенню відомості про боржників:
- які є державними органами, органами місцевого самоврядування;
- які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше 3 місяців;
- за рішенням немайнового характеру.

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконавчого документа до суду, чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.


5 січня цього року набрали чинності положення Закону «Про виконавче провадження», якими передбачено запуск Єдиного реєстру боржників. До цього реєстру вносяться дані про громадян та компанії, які відповідно до рішень суду визнані боржниками і стосовно яких відкрито відповідне виконавче провадження.

Відповідно до вимог законодавства, відомості про боржників, які включені до Єдиного реєстру боржників, мають бути відкритими та повинні розміщуватися на офіційному веб-сайті Міністертсва юстиції.

Даний реєстр є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження та створений з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов'язання боржників.

Згідно з чинним законодавством, виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження зобов'язаний внести до вказаного реєстру відомості відносно боржників, які мають зобов'язання перед фізичними чи юридичними особами за судовими рішеннями та рішеннями інших органів.

При цьому, в Єдиному реєстрі боржників повинна міститися інформація щодо боржників, відносно яких виконавчі провадження зареєстровані в системі після запуску даного реєстру.

Водночас, слід зазначити, що не підлягають внесенню відомості про боржників:

- які є державними органами, органами місцевого самоврядування;

- які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше 3 місяців;

- за рішенням немайнового характеру.

Відомості про боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа стягувачу, повернення виконавчого документа до суду, чи в день встановлення виконавцем факту відсутності заборгованості за виконавчими документами про стягнення періодичних платежів.


 

Статття щодо вимог до звернень громадян та мови звернень і рішень та відповідей на них


Grafik

Повідомлення


 

Зміни до закону


 Державна реєстрація права власності на об"єкт незавершеного будівництва.

Документи, необхідні для проведення державної реєстрації новозбудованого або реконструйованого об»єкта нерухомого майна

Взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів, структурних утворень політичних партій

ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА

Протокол та реєстр осіб, які брали участь у засіданні вищого органу управління

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Випадки оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності

Показники роботи відділу державної виконавчої служби Виноградівського районного управління юстиції за травень місяць 2015 року

Щодо введення в дію Закону України «Про запобігання корупції»

Реформи у сфері державної реєстрації речових прав


Розмір виконавчого збору, що стягується під час виконання рішень.

Розмір виконавчого збору, що стягується під час виконання рішень

Показники роботи відділу державної виконавчої служби Виноградівського районного управління юстиції за квітень місяць 2015 року

Подання документів для відкриття виконавчого провадження

Порядок подачі скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця

Декларація про майно, доходи, витрати та зобов'язнання фінансового характеру Андрійцьо Романа Васильовича за 2014 рік


Показники роботи відділу державної виконавчої служби Виноградівського районного управління юстиції за березень місяць 2015 року

Конфлікт інтересів Закону України Про засади запобігання і протидії корупції

ІНФОРМАЦІЯ про ведення роботи щодо запобігання та протидії корупції у відділі державної виконавчої служби Виноградівського районного управління юстиції протягом першого кварталу 2015 року

Фінансовий контроль

Показники роботи відділу державної виконавчої служби Виноградівського районного управління юстиції за лютий місяць 2015 року

Відповідальність за несплату аліментів

Показники роботи відділу державної виконавчої служби Виноградівського районного управління юстиції за січень місяць 2015 року

Показники роботи відділу ДВС Виноградівського РУЮ за 2014 рік

Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення

Актуальність виконання рішень Державною виконавчою службою

Відповідальність за корупційні правопорушення

Показники роботи відділу ДВС Виноградівського РУЮ за одинадцять місяців 2014 року

Поняття та розмір виконавчого збору, що стягується під час виконання рішень.

Місце виконання рішення

Відповідальність за корупційні правопорушення

Показники роботи відділу ДВС Виноградівського РУЮ за десять місяців 2014 року.

Про відновлення виконавчого провадження

Порядок звернення стягнення на інше майно боржника-юридичної особи

Загальний порядок розподілу стягнутих з боржника грошових сум

Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення

Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв), відповідно до антикорупційного законодавства України

Показники роботи відділу ДВС Виноградівського РУЮ за дев’ять місяців 2014 року

Обставини, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження

Направлення виконавчого документа за належністю до іншого відділу державної виконавчої служби

Оголошення

10.09.2014 року начальником Управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Закарпатській області Пановою Н.В. проводитиметься прийом громадян у приміщенні відділу ДВС Виноградівського РУЮ, за довідками звертатися за адресо: м.Виноградів, вул.Миру, 16 (2-й поверх) та по тел.2-48-97.

 

Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв), відповідно до антикорупційного законодавства України

Загальні умови виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення

Загальний порядок розподілу стягнутих з боржника грошових сум

Показники роботи відділу ДВС Виноградівського РУЮ за перше півріччя 2014 року.

Характеристика звернень громадян та терміни їх розгляду

Порядок представництва органів державної виконавчої служби в судах загальної юрисдикції

Конфлікт інтересів і шляхи його подолання

Загальний порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника

Порядок видачі документів виконавчого провадження

Поняття та розмір виконавчого збору, що стягується під час виконання рішень.

Показники роботи відділу ДВС Виноградівського РУЮ за 5-ть місяців 2014 року.

Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Особливості виконання рішень про конфіскацію майна

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік Андрійцьо Р.В.

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік Берца В.В.

Виконання рішення про виселення боржника

Показники роботи відділу ДВС Виноградівського РУЮ за І-й квартал 2014 року

Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника

Відводи у виконавчому провадженні

Витрати виконавчого провадження

Підстави для відкриття виконавчого провадження

Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні

Фінансовий контроль

Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби

Особливості виконання рішень про стягнення аліментів

Особливості виконання рішень про стягнення на користь держави, в тому числі щодо конфіскації майна

Реалізація майна, на яке звернено стягнення відповідно до «ЗУ Про виконавче провадження»

Звернення стягнення на майно боржника - юридичної особи

Порядок звернення стягнення на майно у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та ліквідації боржника-юридичної особи.

Реалізація майна, на яке звернено стягнення

Зберігання майна на яке накладено арешт

Визначення вартості, оцінка майна боржника

Виконання рішення про поновлення на роботі

Порядок звернення стягнення на майно у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення та ліквідації боржника-юридичної особи

Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться в інших осіб

Відновлення виконавчого провадження

Закінчення виконавчого провадження

Відповідальність за невиконання рішення, що зобов'язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі.

Підстави для відкриття виконавчого провадження

Кошти, на які не може бути звернено стягнення

Зняття арешту з майна

Реалізація майна, на яке звернено стягнення

Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію та інші доходи боржника

Загальні умови виконання рішень, за яким боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення

Зберігання майна, на яке накладено арешт

Порядок видачі документів виконавчого провадження

Підвідомчість виконавчих проваджень відділом примусового виконання рішень

Час провадження виконавчих дій

Участь експертів, спеціалістів та суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання у виконавчому провадженні

Вимоги до виконавчого документу

Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Відмова у відкритті виконавчого провадження

Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання

Зупинення виконавчого провадження: право і обов’язок державного виконавця

Права та обов'язки державного виконавця

Показники роботи відділу ДВС Виноградівського РУЮ за 11 місяців 2012 року.

Оголошення розшуку

Аліменти 

Звернення стягнення на майно боржника-юридичної особи

Місце виконання рішень

ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ЗБОРУ

Реалізація майна на яке звернуто стягнення

Вимоги до виконавчого документа

ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, ПЕНСІЮ, СТИПЕНДІЮ ТА ІНШІ ДОХОДИ БОРЖНИКА

Виноградівський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області  повідомляє:  з 05.10.2016р. набрав чинності Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2015р. № 1404-VIII.

               У зв»язку  з вище наведеним, відкритий   окремий  небюджетний рахунок  для зарахування авансових внесків виконавчого провадження, а саме:

      р/р 37110000000703, код 34991720, МФО  820172,

Одержувач  платежу  ДКУ  м. Київ.

Останнє оновлення на Четвер, 15 лютого 2018, 15:33
 
Питання якості харчування дітей в закладах освіти району обговорили на робочій нараді PDF Друк e-mail
Новини - Новини
Написав admin   
Середа, 14 лютого 2018, 16:38

IMG 4382111  IMG 4386

13 лютого в управлінні освіти, молоді та спорту райдержадміністрації відбулася робоча нарада за головуванням голови райдержадміністрацій та за участі начальника управління освіти, молоді та спорту, в.о. керівника апарату райдержадміністрації та представників Громадської ради при Виноградівській райдержадміністрації.

Основним питанням для обговорення було питання організації раціонального, збалансованого харчування в закладах загальної середньої освіти Виноградівщини.

В ході наради присутні обговорили методи контролю за організацією харчування, постачання продуктів харчування та роботою харчоблоку дирекцією школи, органами охорони здоров'я та батьками. Окрім того, голова Громадської ради при Виноградівській РДА Йосип Дрошковці запропонував допомогу громадськості в проведенні моніторингу якості харчування дітей в закладах освіти орайону. Глова адміністрації цю ініціативу підтримав, адже підвищення якості харчування для дітей у школах є пріоритетним питанням для управління освіти.

IMG 4390  IMG 4385

 

Виноградівська РДА

Останнє оновлення на Середа, 14 лютого 2018, 16:42
 

Виноградівщина

Райдержадміністрація

Поточна діяльність

Послуги

Публічна інформація

Звернення громадян

Прес-центр

president baner

anons_3

drv_baner

mdz baner

library

rajrada

rajvo

M2 UA RU 300x84

ee-banner 

fmap 1

dsvv

gadjacha linija

1111111111111

baner ghestova mova 

petition1

11111
Голова Виноградівської районної державної адміністрації
РУСАНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
konstytucia
ogoloshennya
pidrozdily
kultura
stktor turizmu
apk
dpi
rcsssdm
justycia_2
upszn
stat
golovderzhsluzhba
rkmr
dkz
dkz
terinspect praci
pfu
lishosp
eco
365
korupcia
 

bvpd

Flaer Patronat 1 - -400x842

 

soc reklama

2018
Липень
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Слідкуйте за нами на Facebook!
social facebook box blue

Хто зараз на сайті

На даний момент 46 гостей на сайті
1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
© 2005 - 2018 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5
тел./факс: (03143) 2-33-50    e-mail: vinrda@ukrpost.ua
При використанні матеріалів - обов'язкове посилання на джерело!
Карта сайту