Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Виноградівській РДА PDF Друк e-mail
Новини - Новини
Написав admin   
Вівторок, 07 листопада 2017, 15:32

 

 

 

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Виноградівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

06.11.2017                                        Виноградів                                      309

 

Про Перелік  відомостей, що становлять  службову інформацію, у Виноградівській районній державній адміністрації

 

         Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання Законів України „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 5 травня 2011 року             № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 „Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.10.17 № 545 „Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, у Закарпатській обласній державній адміністрації”:

 

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, у Виноградівській районній державній адміністрації, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, забезпечити вивчення затвердженого Переліку та здійснювати постійний контроль за правильним його застосуванням.

3. Відділу у справах преси, інформаційних технологій та зв’язку апарату державної адміністрації (Кормош В.В.) забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

4. Визнати такими, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 02.12.16 № 374 „Про введення в дію Переліку  відомостей, що містять службову інформацію, у Виноградівській районній державній адміністрації”.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Продана Ю.Ю.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                          М. Русанюк


 

                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                                                     державної адміністрації

                                                                                                                     06.11.2017309

 

 

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію,

у Виноградівській районній державній адміністрації

 

з/п

Відомості, що становлять службову інформацію

Мобілізаційна підготовка

(крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182 (зі змінами))

1.

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційний план райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань щодо:

1.1.

створення, утримання, передавання, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей, які планується задіяти в особливий період;

1.2.

потреби, можливості виробництва, закупівлі та постачання продовольства, сільськогосподарської продукції для забезпечення населення в особливий період;

1.3.

потреби та можливості виробництва речового майна і непродовольчих товарів для забезпечення функціонування національної економіки та життєзабезпечення населення  в особливий період;

1.4.

можливості забезпечення, постачання лікарських засобів та медичного   майна для забезпечення населення в особливий період;

1.5.

заявок та інших документів із постачання паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

1.6.

мобілізаційних завдань (замовлень) для райдержадміністрації, сільських і селищних, міської рад та безпосередніх виконавців із виробництва продовольчих і непродовольчих товарів, виконання робіт і надання послуг в особливий період;

1.7.

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

1.8.

договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період;


1.9.

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, яка підлягає передаванню до складу Збройних Сил України, інших військових формувань, у райдержадміністрації; 

1.10.

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб в особливий період;

1.11.

підготовки фахівців у закладах освіти в особливий період;

1.12.

надання медичних, транспортних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

1.13.

відомостей про номенклатури, обсяги (норми), місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву окремого підприємства, установи, організації;

1.14.

окремих відомостей щодо капітального будівництва в особливий період;

1.15.

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

1.16.

потреби сільського господарства у хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період;

1.17.

замовлення на виробництво і постачання лікарських засобів та виробів  медичного призначення в особливий період;

1.18.

надання медичних послуг у галузі охорони здоров’я в особливий період;

1.19.

організаційно-штатної структури, положень та функцій структурних   підрозділів райдержадміністрації на особливий період

 

Відомості за окремими показниками про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень), на режим роботи в умовах особливого періоду

 

Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування райдержадміністрації, а також підприємств, установ, організацій, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період

 

Документи пункту управління райдержадміністрації

 

Календарні плани основних робіт керівного складу райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів та підрозділів апарату райдержадміністрації на особливий період

 

Інформація про виконання законів, інших нормативно-правових актів  з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації (доповіді та доповідні записки)

 

Плани роботи мобілізаційного підрозділу та інформація про хід їх виконання

 

Методичні та методологічні матеріали з питань мобілізаційної підготовки


 

Звіти та додатки до них про стан мобілізаційної підготовки щодо мобілізаційної готовності райдержадміністрації,   підприємств, установ та організацій, які є виконавцями мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період

10.

Відомості про програму мобілізаційної підготовки райдерждміністрації

10.1.

Відомості про потребу та фактичні витрати для фінансування заходів мобілізаційної програми райдержадміністрації

11.

Зведені звіти про чисельність працюючих і військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій та працюють у  райдержадміністрації,   на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення) на особливий період

11.1.

Список заброньованих військовозобов'язаних, які працюють в  райдержадміністрації

11.2.

Список військовозобов’язаних, на яких оформляється відстрочка від призову у воєнний час відповідно до переліку посад і професій

11.3.

Відомості про видачу посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій

12.

Списки посадових осіб райдержадміністрації які мають мобілізаційні посвідчення

13.

План заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову на військову службу у разі мобілізації та у військовий час

14.

Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується райдержадміністрації

15.

Відомості про плани технічного прикриття об’єктів водо,- теплопостачання та водовідведення на особливий період

16.

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку райдержадміністрації, підприємства, установи та організації

17.

Табель термінових донесень райдержадміністрації

18.

Документи із нормованого забезпечення населення (далі – НЗН)  продовольчими та непродовольчими товарами в особливий період:

18.1.

розпорядження голови райдержадміністрації щодо питань НЗН;

18.2.

план заходів, які проводяться в    райдержадміністрації під час запровадження НЗН. План оперативного виклику та збору керівного складу, якому доводяться завдання щодо НЗН;

18.3.

структура та штатний розпис органів НЗН, план комплектування зазначених органів;

18.4.

дані про чисельність населення (працюючого та непрацюючого), підприємств, установ та організацій, де будуть розгорнуті пункти видачі документів НЗН;


18.5.

перелік підприємств, установ і організацій, які припиняють свою діяльність у зв’язку із введенням воєнного стану чи проведення мобілізації. Перелік підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства, які припиняють свою діяльність із запровадженням НЗН, та рішення органу виконавчої влади про використання залишків продовольчих та непродовольчих товарів цих підприємств;

18.6.

перелік підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства, які будуть задіяні для НЗН. План закріплення підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства за підприємствами, установами і організаціями;

18.7.

взаємодія підрозділів системи нормованого забезпечення населення в особливий період та умовні найменування документів НЗН для замовлення на друкування і надання звітності;

18.8.

зразки документів з нормованого забезпечення населення в особливий період;

18.9.

порядок доставки документів НЗН від карткового бюро до райдержадміністрації

19.

Плануючі документи із підготовки карткового, контрольно-облікового бюро тощо до роботи в умовах особливого періоду:

19.1.

матеріали з проведення занять із керівництвом карткового та контрольно-облікового бюро

20.

План контролю виконання основних заходів особливого періоду райдержадміністрації

21.

Матеріали проведення військово-економічного мобілізаційного навчання (тренування) із органами управління  райдержадміністрації

22.

Плани перевірки стану мобілізаційної підготовки і мобілізаційної готовності райдержадміністрації та підприємств, установ і організацій, що є виконавцями мобілізаційних завдань, та акти про результати перевірки

Цивільний захист

(крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182 (зі змінами))

23.

Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави

24.

Відомості про час та маршрут перевезення вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження

25.

Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період району, підприємств, установ та організацій

26.

Відомості за сукупністю складових показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період, які плануються (реалізованих) у містобудівній документації відповідних адміністративно-територіальних одиниць

27.

Табелі термінових та строкових донесень ДСНС України

 


28.

Виписки з таблиці позивних посадових осіб

29.

Розділ Плану евакуації населення району щодо евакуаційних заходів у випадку проявів тероризму

30.

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку цивільного захисту, стану їх окремих складових

31.

Відомості стосовно організації та проведення навчань і тренувань органів управління і сил територіальної підсистеми (ланки територіальної підсистеми) єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах особливого періоду

32.

Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільного захисту

33.

Відомості, що містяться у нормативних документах з проектування та будівництва об’єктів цивільного захисту

Територіальна оборона

(крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за №902/11182 (зі змінами))

34.

Відомості про заходи, які проводяться під час переведення райдержадміністрації на функціонування в умовах особливого періоду

35.

Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період

36.

Нормативно-розпорядчі документи тавідомості щодо розроблення документів планування заходів, стан підготовки та результати виконання завдань територіальної оборони

37.

Відомості про об’єкти першої і другої груп регіонального та місцевого значення, що підлягають охороні і обороні в особливий період. Договори на здійснення оборони

Економіка

38.

Відомості стандартів продукції подвійного призначення, які не становлять державну таємницю

Житлово-комунальне господарство

39.

Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення у місцях водозабору

40.

Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води

41.

Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення

42.

Відомості, що розкривають координати об’єктів газопостачання та електропостачання

43.

Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та містах з населенням до 100 тис. осіб та більше

Міжнародна діяльність


44.

Листи на адресу органів Служби безпеки України про візити закордонних делегацій (із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та мету відвідування), якщо вони містять службову інформацію

45.

Акти експертизи матеріальних носіїв інформації, які заплановано передати іноземцям

46.

Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

Охорона державної таємниці

(крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182 (зі змінами))

47.

Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан організації охорони державної таємниці на конкретному об’єкті інформаційної діяльності

48.

Відомості про перелік, результати обстеження та стан режимного приміщення (зони, території тощо) для проведення конкретних видів секретних робіт

49.

Відомості про забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду, надзвичайного стану або у разі виникнення загрози захоплення матеріальних носіїв секретної інформації

50.

Відомості про стан та порядок здійснення пропускного, внутрішньо-об’єктового режиму та охорону режимних приміщень

51.

Відомості про результати службових розслідувань за фактом втрати матеріальних носіїв секретних інформації, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

52.

Відомості, що містяться у заявках на видачу дозволу на здійснення діяльності, пов’язаної з державною таємницею, володіння якими не дасть змоги зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці

53.

Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці

54.

Номенклатура та зміни до номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску і надання доступу до державної таємниці, та акти щодо її перегляду

55.

Вмотивований запит щодо розгляду питання про надання громадянинові допуску до державної таємниці

56.

Облікові картки громадян про надання допуску до державної таємниці

57.

Картка результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці

58.

Протоколи засідань експертних комісій з питань таємниць та з проведення експертизи цінності документів

59.

Розпорядження (накази) про надання доступу громадянам до державної таємниці, якщо одночасно надається допуск до конкретної секретної інформації


60.

Акти перевірок стану охорони державної таємниці, якщо вони не містять секретної інформації

61.

Акти знищення секретних документів

62.

Акти приймання-передавання матеріальних носіїв секретної інформації

63.

Акти щодо перегляду грифів секретності документів

64.

Номенклатура секретних справ. Описи справ постійного і тривалого зберігання

65.

Відомості щодо перегляду грифу обмеження доступу секретних матеріальних носіїв інформації

66.

Відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці

67.

Журнал обліку підготовлених документів

68.

Журнал обліку вхідних документів

69.

Висновок про обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю

70.

Журнал обліку висновків про обізнаність громадянина у відомостях, що становлять державну таємницю

Технічний захист інформації (ТЗІ)

(крім тих, на які поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182 (зі змінами))

71.

Відомості про взаємодію між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм власності, з питань організації ТЗІ

72.

Розпорядження (накази) та акти щодо технічного захисту інформації, якщо вони не містять секретної інформації

73.

Акти категоріювання та обстеження конкретного об’єкта інформаційної діяльності

74.

Узагальнені відомості про організацію технічного захисту інформації на конкретному об’єкті інформаційної діяльності

75.

Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) щодо інформації з обмеженим доступом, що циркулює на окремому об’єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційно-телекомунікаційній системі

76.

Відомості про вимоги щодо забезпечення технічного захисту відомостей з обмеженим доступом

77.

Відомості про планування, запровадження заходів, фактичний стан щодо забезпечення захисту інформації зобмеженим доступом стосовно об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі


78.

Відомості за окремими показниками про склад засобів комплексної системи захисту інформації з обмеженим доступом щодо об’єкта інформаційної діяльності та/або в інформаційно-телекомунікаційній системі

79.

Відомості про норми ефективності захисту або характеристики засобів забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом

80.

Зведені відомості щодо сучасних засобів забезпечення ТЗІ загального призначення, досягнень науки, що можуть бути використані для потреб ТЗІ

81.

Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку

82.

Акти приймання-передавання засобів ТЗІ

83.

Відомості про абонентів урядового зв’язку

Інші відомості

84.

Доповідні, службові записки, пропозиції та подання, що вносяться головою державної адміністрації на адресу Президента України та Прем’єр-міністра України

85.

Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів або здійснення ними контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень

86.

Відомості, що містять службову/конфіденційну інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, отримані райдержадміністрацією у рамках здійснення власних повноважень або у процесі обміну інформацією

87.

Відомості, отримані у процесі службових розслідувань з питань протидії корупції, до моменту прийняття щодо них рішення

88.

Відомості щодо етнокультурних проблем, обумовлених сепаратистськими, ксенофобськими та іншими дестабілізуючими антидержавними настроями і тенденціями

89.

Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

 

 

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                                        Ю. Продан                                                    

 

 

 

 

 
У Виноградові відбулися тренування по приведенню в готовність захисних споруд PDF Друк e-mail
Новини - Новини
Написав admin   
Вівторок, 07 листопада 2017, 15:21

Сьомого листопада на базі захисної споруди цивільного захисту Державної пожежно-рятувальної частини 6 міста Виноградів та підвального приміщення багатоквартирного житлового будинку відбулися практичні тренування з приведення захиснх споруди у готовність до прийняття населення, що підлягає укриттю, у разі виникнення надзвичайно ситуації.

В ході тренування перевірено готовність органів управління та сил цивільного захисту району до дій у разі проведення укриття населення в найпростіших захисних спорудах цивільного захисту.

IMG 8738  IMG 8743

Виноградівська РДА

Останнє оновлення на Вівторок, 07 листопада 2017, 15:25
 
Михайло Русанюк привітав працівників культури та майстрів народного мистецтва із професійним святом PDF Друк e-mail
Новини - Новини
Написав admin   
Вівторок, 07 листопада 2017, 14:57

IMG 8806  IMG 8847

Сьомого листопада у концертному залі міського будинку культури відбулися урочистості з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Привітати творчих людей із професійним святом прийшов і голова Виноградівської райдержадміністрації Михайло Русанюк. Побажав їм багато творчих звершень, натхнення та наснаги до роботи, а також нагородив грамотою голови райдержадміністрації начальника відділу культури державної адміністрації Василя Югаса. Окрім того подяками голови райдержадміністрації були нагороджені народна майстриня, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ольга Гал, хореографічний ансамбль „Галактика" Виноградівського міського будинку культури, гурт „Чаламада", а також хор працівників культури та любителів хорового співу Виноградівського міського будинку культури.

Натомість учасники хору працівників культури та любителів хорового співу Виноградівського міського будинку культури порадували всіх присутніх насиченою концертною програмою.

IMG 8903  IMG 8918

Виноградівська РДА

 

Виноградівщина

Райдержадміністрація

Поточна діяльність

Послуги

Публічна інформація

Звернення громадян

Прес-центр

president baner

anons_3

drv_baner

mdz baner

library

rajrada

rajvo

M2 UA RU 300x84

ee-banner 

fmap 1

dsvv

gadjacha linija

1111111111111

 

11111
Голова Виноградівської районної державної адміністрації
РУСАНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
konstytucia
ogoloshennya
pidrozdily
kultura
stktor turizmu
apk
dpi
rcsssdm
justycia_2
upszn
stat
golovderzhsluzhba
rkmr
dkz
dkz
terinspect praci
pfu
lishosp
eco
365
korupcia
 

bvpd

Flaer Patronat 1 - -400x842

 

soc reklama

2017
Листопад
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Слідкуйте за нами на Facebook!
social facebook box blue

Останні новини

Хто зараз на сайті

На даний момент 115 гостей на сайті
1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
© 2005 - 2017 ВИНОГРАДІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Адреса: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, площа Миру, 5
тел./факс: (03143) 2-33-50    e-mail: vinrda@ukrpost.ua
При використанні матеріалів - обов'язкове посилання на джерело!
Карта сайту